Verden og miljø

Vi bryr oss om verden og om miljøet ♡

Vi trykker alle våre motiver hos Molvik Grafiske AS som er et svanemerket trykkeri. Det betyr at alle våre motiver er trykket på papir som oppfyller svanemerkets krav til trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen. Trykkeriet bruker også rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Molvik er et av Europas mest moderne trykkerier. 

Vi sender alle våre pakker med Posten og Bring. Posten er kåret til den mest bærekraftige merkevaren i bransjen logistikk i Norge av Sustainable Brand Index. Konsernets satsning på nullutslippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til at 49 byer over hele Norge har utslippsfri postdistribusjon. Posten og Bring har kommet langt med elektrifisering av kjøretøyparken og har Norges største kjøretøypark bestående av over 1100 elektriske kjøretøy.

Vi oppfordrer alle våre kunder om å resirkulere emballasjen  ♡